Deljkić pekara - Web dizajn

Na temelju dizajnerskih rješenja lako je pretpostaviti da se radi o dugotrajnoj pekari koja se pozicionira kao proizvođač i prodavač vrhunskih pekarskih proizvoda. Web stranica Deljkić pekare urađena je u tradicionalnom aražmanu. Još jedan aspekt koji općenito treba spomenuti o ovom konceptu web dizajna je tipografija koja je postavila još jedan cilj temeljite kreativne potrage za dizajnom i rezultirala kombinacijom fontova koji su učinkovito kontrastni i ali i lako čitljivi. Boja primijenjena na naslove, predstavljena podebljanim i istaknutim fontom i primjenom velikih slova odjekuje bojom tipičnom za svježe pečeni kruh, dok boja blokova postavlja vizualnu asocijaciju na brašno na pekarskom stolu – element koji se koristi na pozadina koja imitira radnu ploču za kuhanje. Stoga se svi ti elementi međusobno vizualno povezuju i predstavljaju web dizajn koji izgleda harmonično i konzistentno.

​Website možete pogledati na https://deljkic.ba