Imaco 3D modeliranje

Projekat 3D modeliranja kablovskih segmenata zajedno sa konektorima na postojeći 3D model mašine i izrada rendera fotografija visoke rezolucije za potrebe kataloga proizvoda kompanije. Projekat je zahtjevao visoku preciznost u pravilnom pozicioniranju i primjeni materijala, kao i postavci osvjetljenja.